Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, mając na uwadze zbliżający się okres zimy, występuje z apelem do mieszkańców Gminy Branice, aby nie zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie.

Aby uniknąć negatywnych skutków zimy zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam informacji o rodzinach i osobach mogących wymagać pomocy ze strony Ośrodka. Podjęcie w porę kompleksowych działań, współpracy wszystkich służb na terenie Gminy oraz zaangażowanie nas wszystkich pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia.

 

Poniżej podajemy telefony kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

77 486 00 60, 798 164 605, 781 970 500, 781 610 500

Urząd Gminy w Branicach

77 486 82 50, 77 486 81 92, 77 486 82 28

Ośrodek Zdrowia w Branicach 77 486 83 62

Komisariat Policji w Kietrzu 77 471 17 50, 77 471 02 03

 

Telefony Alarmowe:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Z tel. Komórkowych 112

Wersja XML