Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

16 Dni Bez Przemocy

 

16-dni-bez-przemocy.jpeg

Od 25 listopada 2021 roku rusza  Kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na Płeć. 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka. W kampanii co roku bierze udział ponad 2 tys. organizacji z blisko 160 krajów. Polska strona kampanii: http://kampania16dni.pl/

 

Ważne numery:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach:

Komisariat Policji w Kietrzu:

Numery alarmowe:

Punkt Interwencji Kryzysowej - PCPR Głubczyce:

Prokuratura Rejonowa w Głubczycach:

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

Rzecznik Praw Dziecka:

Wersja XML