Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzinny kapitał opiekuńczy

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy - dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

 

WARUNKI

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

Otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie
do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

 

WNIOSEK RKO-O

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

Jeśli złożysz wniosek po terminie, otrzymasz kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.
Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

KWOTA

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.
Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

 

POMOC W SPRAWIE RKO

W sprawie RKO otrzymasz pomoc:

 

PDFUlotka RKO dziecko na wychowanie v.2.pdf

Wersja XML