Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AS – Aktywni i Samodzielni

Projekt pn.: „AS – Aktywni i Samodzielni” został opracowany w celu możliwości dalszego upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Branice.

Całkowity koszt realizacji projektu to: 641 029,23 zł., w tym dofinansowanie: 544 874,84 zł. oraz wkład własny: 96 154,39 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.03.2022 r.

Wersja XML