Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Brak opisu obrazka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, że Gmina Branice przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 93 789,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 

Usługi mogą być przyznane pod warunkiem, iż osoba nie ma udzielanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój pracowników socjalnych nr 1 lub pod nr tel. 77 486 00 60.

Druk zgłoszenia do udziału w programie oraz treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania w załączonych plikach.

 

 

Załączniki

Wersja XML