Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia niepieniężne

Obok świadczeń pieniężnych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach realizuje świadczenia niepieniężne. Udzielenie tych świadczeń jest uzależnione od wystąpienia okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy.

 

Wersja XML