Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminy Branice
przyjęty uchwałą Rady Gminy Branice Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011r.
 

PDFU_2011-02-28_IV-26-11.pdf (128,53KB)

Wersja XML