Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestuje w siebie! Dobre dziś-Lepsze jutro.

Projekt pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Działanie 2 8.2 Włączenie społeczne. Projekt ten został opracowany w celu możliwości dalszego upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to: 627.375,00 zł., w tym dofinansowanie: 533.268,75 zł. oraz wkład własny: 94.106,25 zł. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.

Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej 32 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach oraz 30 osób z otoczenia.

Cele szczegółowe projektu:

W ramach projektu zaplanowano:

 

Wersja XML