Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywnie w przyszłość-wykorzystaj swoją szansę!

Projekt pn.: „„Aktywnie w przyszłość - wykorzystaj swoją szansę!”, został opracowany w celu możliwości dalszego upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Branice. Całkowity koszt realizacji projektu to: 682 826,92 zł., w tym dofinansowanie: 580 402,88 zł. oraz wkład własny: 102 424,04 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r..

Wersja XML