Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejony

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2022
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
z dnia 08.08.2022 r.

 

WYKAZ REJONÓW PRACY SOCJALNEJ

 

REJON I

Pracownik socjalny
Małgorzata Łanucha

Miejscowości

 1. Boboluszki
 2. Jakubowice
 3. Branice ZOL
 4. Branice ROPS
 5. DPS Klisino Filia:
  • Bliszczyce
  • Boboluszki
  • Branice
  • Dzbańce

REJON II

Pracownik socjalny
Joanna Szymuś

Miejscowości

 1. Dzbańce
 2. Dzbańce-Osiedle
 3. Niekazanice
 4. Michałkowice
 5. Lewice
 6. Posucice
 7. Wysoka

REJON III

Starszy pracownik socjalny
Joanna Chwierut

Miejscowości

 1. Bliszczyce
 2. Niekazanice – Kałduny
 3. Branice Szpital
 4. Branice:
  • ul. 1 Maja
  • ul. Grunwaldzka
  • ul. Kościelna
  • ul. Lwowska
  • ul. Mickiewicza
  • ul. Młyńska
  • ul. Ogrodowa
  • ul. Owocowa
  • ul. Plac Wolności
  • ul. Plater
  • ul. Pocztowa
  • ul. Prusa
  • ul. Skłodowskiej
  • ul. Słoneczna
  • ul. Słowackiego
  • ul. Spadzista
  • ul. Szkolna
  • ul. Szpitalna
  • ul. Główna

REJON IV

Pracownik socjalny
Patrycja Talik

Miejscowości

 1. Dzierżkowice
 2. Gródczany
 3. Jabłonka
 4. Jędrychowice
 5. Turków
 6. Uciechowice
 7. Wiechowice
 8. Włodzienin – Kolonia
 9. Włodzienin
 10. Wódka
Wersja XML