Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach jest jednostką organizacyjną Gminy Branice. Został powołany uchwałą Nr X/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Branicach z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Głównej 61.

 

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Branice, zapewnienia im pełnej integracji ze społeczeństwem poprzez profesjonalną i skuteczną pomoc.

 

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z regulacją zawartą w ustawach i innych aktach prawnych oraz umowach.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach działa na podstawie:

 

Wersja XML